Garraio plana

Eskualdeko hiri garraioaren zerbitzua emateko arau nagusiak zehazten ditu Garraio Planak, eta bai programazioaren eta plangintzaren oinarrizko printzipioak ere.

Argibide gehiago, Iruñerriko Mankomunitatearen webgunean